Over mij

Mijn naam is Mieke van Engelen. De werkwijze van ‘leren van anderen = leren veranderen’ is mijn weg in hulpverleningsland dat door de verzakelijking in de zorg symptoom- en klachtgericht is en minder aandacht heeft voor het levensverhaal dat iemand te vertellen heeft.

Op jonge leeftijd las ik al graag en veel, feit en fictie. Ik las wat met ‘de mens’ te maken had: over gedrag, emoties, cultuur, literatuur en kunst. Ik ben blij dat mijn interesses bij elkaar komen in de narratieve psychologie. Ik ben enthousiast over de Zelf Kennis Methode. De ZKM zorgt voor een beter begrip van jezelf in relatie tot de ander en de wereld om je heen. Door het verkrijgen van meer inzicht in je persoonlijke drijfveren, leef je bewuster en ontdek je welke gevoelens belemmerend voor je zijn en welke gevoelens je juist stimuleren om zaken aan te pakken. Door observatie in het dagelijks leven, kun je de gewenste veranderingen aanbrengen en een positief toekomstperspectief ontwikkelen. 

Werkervaring
Lezen is leuk. De theorie is interessant, maar uiteindelijk is de praktijk meest uitdagend. Behandeling of begeleiding, het gaat om: "wat werkt voor jou en wat werkt voor jullie?" Na ervaring opgedaan te hebben in diverse functies in onderwijs, verslavingszorg en de gehandicaptenzorg werk ik sinds 01-01-2022 als ZZP-er. Ik heb een brede ervaring met ambulante zorg en met woonvoorzieningen in de wijk voor bewoners met een normale begaafdheid / licht verstandelijke beperking in combinatie met autisme of andere diagnoses. Het is een dynamisch werkveld waarin meerdere 'partijen' een rol hebben, zoals de persoon zelf maar ook ouders, broer, zus, begeleiders en andere hulpverleners tot aan financiers van de zorg. De organisatie van de zorg zelf is een complex verhaal geworden! Ik ben als psycholoog NIP verbonden aan een aantal ouderinitiatieven voor consultatie, casuïstiekbespreking en deskundigheidsbevordering. Individuele begeleiding vanuit een PGB budget is mogelijk. 

In mijn visie staat jouw eigen, unieke, persoonlijk verhaal met jouw vraag centraal. Wat is je wens voor het leven? Wat heb je nodig om je te ontwikkelen naar wie je wil zijn en wat je aankan? Wil je meer weten? Neem vrijblijvend contact met me op! 

Mieke van Engelen Mieke van Engelen